Regionkontorene

Statsbyggs fem regionkontor forvalter våre eiendommer innenlands. Driftspersonalet har ansvaret for den daglige driften av eiendommene og oppfølging av kundene. Rundt 350 personer har arbeidsoppgaver knyttet til drift av eiendommene. 

Statsbygg, region øst

Kontor: Oslo
Omfatter: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo
Bygninger: 671
Eiendomskompleks: 148
Kvadratmeter: 1.099.000

Statsbygg, region sør

Kontor: Porsgrunn
Omfatter: Vest- og Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud
Bygninger: 349
Eiendomskompleks: 64
Kvadratmeter: 407.000

Statsbygg, region vest

Kontor: Bergen
Omfatter: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Bygninger: 448
Eiendomskompleks: 85
Kvadratmeter: 494.000

Statssbygg, region Midt-Norge

Kontor: Trondheim
Omfatter: Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland sør for Bodø
Bygninger: 361
Eiendomskompleks: 89
Kvadratmeter: 396.000

Statsbygg, region nord

Kontor: Tromsø
Omfatter: Nordland nord for Bodø, Troms, Finnmark, Svalbard
Bygninger: 350
Eiendomskompleks: 104
Kvadratmeter: 288.000

 

×