Statsbygg i 2015

Publisert 08.02.2016

Nøkkeltall, regnskap, fakta og årsrapport.

I 2015 la Statsbygg fram sin anbefaling for hvilke byplanprinsipper som bør legges til grunn for utviklingen av det nye Regjeringskvartalet i Oslo, RKV. Anbefalingen bygger blant annet på gode ideer fra parallelloppdraget som ble gitt til seks forskjellige arkitektteam.

Forslagene ble utstilt i H-blokken i RKV, og som vanlig var mange interessert i å se hvordan arkitekturen kan forme byrommet. Mange kom også for å se på en rekke bygninger som Statsbygg åpnet for publikum under arrangementene «Oslo kulturnatt» og «Oslo Åpne Hus».

I mai 2015 var det åpning av det nye Senter for husdyrforsøk, Ås gård, ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Dette er første trinn på Campus Ås, som er den største utbyggingen innenfor høyere utdanning og forskning noen sinne. Andre store prosjekter som er under arbeid er Nasjonalmuseet på Vestbanen og Livsvitenskapsbygget for Universitetet i Oslo.

Statsbygg er mye mer enn de store prosjektene. Statsbygg drifter og forvalter statlige eiendommer, er byggherre også for små og mellomstore prosjekter, gjør utredninger, planlegger og gir råd til statlig virksomheter i bygge- og leiesaker.

Statsbygg har lagt ned mye arbeid i å videreutvikle rådgivningsfunksjonen i 2015. Statsbyggs innspill skal bidra til å sikre at staten etterspør de beste løsningene, for slik å effektivisere hele statens arealbruk. Det har vært økt etterspørsel etter bistand fra Statsbygg ved inngåelse av nye leieavtaler i det private markedet, og i 2015 ble det etablert 18 nye rådgivningsoppdrag knyttet til dette. Fra 2014 til 2015 økte fakturerte rådgivningsoppdrag fra 3,3 til 11,4 millioner kroner. 

Statsbygg satser på miljøvennlige løsninger i sin virksomhet. På Stord åpnet nybygget for Politiet og Statens vegvesen. Bygget er Statsbyggs mest energieffektive bygg til nå, men Statsbygg vil mer: Gjennom areal- og energieffektive løsninger, riktig materialbruk og klok lokalisering vil Statsbygg vise at bygge- og eiendomsbransjen kan være løsningen på morgendagens klimaproblemer.

Fakta

Statsbygg utgir ikke trykte årsmeldinger. På nettsidene publiserer vi sider med nøkkeltall fra året som gikk. Vår årsrapport, slik den er avlevert departementet, finner du her til nedlasting.

Tidligere årsmeldinger
×