Statsbygg i 2016

Publisert 10.03.2017

Nøkkeltall, regnskap, fakta og årsrapport.

Statsbygg feiret sitt 200-årsjubileum i 2016 og i den anledning åpnet vi 40 utvalgte bygninger over hele landet for publikum for å vise noe av bredden i statens eiendommer.

Statsbyggs aktivitetsnivå gjennom investeringer i nybygg, ombygginger og vedlikehold var rekordhøyt i jubileumsåret. Måloppnåelsen og kundetilfredsheten var høy. Organisasjonen preges av stå-på-vilje, høy kompetanse og medarbeidertilfredshet.

Hensynet til nye arbeidsformer, klima og krav til areal- og kostnadseffektivitet for staten har preget Statsbyggs aktiviteter. Statsbyggs rådgivningsoppdrag har resultert i millionbesparelser for statlige virksomheter som leier i det private markedet. I 2016 leverte Statsbygg første gang strøm til nettet. Det skjedde på Høgskolen i Hedmark på Evenstad. I over to år hadde solcelleanlegget på «Låven» gitt lys og varme til studenter og ansatte ved Campus Evenstad. I 2016 kom anlegget for første gang på plussiden og kunne produsere strøm til strømnettet. Dette er også en milepæl for Eidsiva Energi, som for første gang mottok strøm fra en plusskunde.

I november lanserte Statsbygg Digibygg, en satsing som vil innebære bruk av de beste digitale verktøyene på markedet for gjennomføring av nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Dette betyr bl.a. en felles digital modell, i tillegg til at det vil utvikles konsepter som inneholder avansert bruk av sensorer, big data, fjernstyring og roboter i drift av eksisterende bygg. Målet med Digibygg er å bygge billigere og raskere samt utvikle konsepter for mer effektiv drift.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, SHA, har vært høyt prioritert, antallet skader er redusert og skadefrekvensen er halvert i forhold til 2015. På Norges og Statsbyggs største byggeplass NMBU Campus Ås har det vært et skadefritt år til tross for hektisk byggeaktivitet med syv kraner og opp til 200 folk i arbeid. 

Statsbygg ble i 2016 godkjent som lærlingebedrift innen byggdrifterfaget. Det er ansatt fire lærlinger som har praksisplass i Regjeringskvartalet og på Folkehelseinstituttet, og arbeidet med å ansette lærlinger i alle regioner i 2017 er startet. 

×