Nøkkeltall

Nøkkeltall fra årsregnskapene 2014-2016.

Nøkkeltall 2016 2015 2014
Brutto forvaltningsareal (mill. kvm) 2,8  2,8 2,8
Husleieinntekter (mrd. kr) 4,3 4,1 4,0 
Driftsresultat (mrd. kr) 1,7 1,7 1,2 
Totalkapitalrentabilitet % 4,3 4,6 3,2 
Antall byggeprosjekter ferdigstilt 18 20 24 
Totale investeringer bygg (mrd. kr) 5,4 5,1 3,7 
Salg av eiendom (mill. kr) 105,0  175,9 181,2 
Kjøp av eiendom (mill. kr) 67,1  182,5 137,0 
Renter til staten (mill. kr) 72,2  67,8 65,7 
Utbytte til staten (mill. kr) 306,3  569,6 323,9 
Aktiva (mrd. kr) 42,2  39,8 37,1 
Langsiktig gjeld (mrd. kr) 4,3  3,2 2,7 
Ansatte per 31. desember 929  908 877 
Årsverk per 31. desember 901  883 852 
×