Våre oppgaver

Statsbygg skal være byggherre på vegne av staten og rådgiver for statlige virksomheter om lokalbruk, utvikling, lokalisering og forvaltning. Vi skal sikre god forvaltning av eiendommene som inngår i statens husleieordning. I tillegg skal vi ivareta statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter, og gjennomføre kjøp og salg av eiendom på vegne av staten.

×