Statsbygg - statens største byggherre

Statsbygg er byggherre og organiserer, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av staten. Prosjektene gjennomføres innen vedtatte rammer for økonomi, tid og kvalitet. 

Statsbyggs skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Vi skal også realisere vedtatt politikk innen arkitektur, statlig arealplanlegging, kulturminnevern og miljø. 

Statsbygg er byggherre, men det er selvstendige arkitekter, ingeniørfirmaer og byggefirmaer som gjennomfører selve prosjekteringen og byggingen. Godt over 90 prosent av kostnadene i tilknytning til nybygg er innkjøpte tjenester, innkjøpt etter konkurranse.

De fleste av byggene vi er byggherre for forblir i vår portefølje. Men noen bygg, som de fleste universitetsbygg, blir eid og forvaltet av bruker selv, eller brukerens departement.

Byggeprosjektene våre omfatter nybygg, påbygg og ombygging, restaurering og rehabilitering.

Årlig gjennomfører vi 100 større og mindre byggeprosjekter. Vi bygger blant annet høgskoler, tinghus, teater, museum, vei- og trafikkstasjoner og ambassader. Av disse blir 10-20 større prosjekter ferdigstilt hvert år. Byggene skal ha en god totaløkonomi og være utformet på en slik måte at de har en alternativ anvendelse.

Statsbygg er Norges største byggherre og eiendomsforvalter i sivil sektor, og har som mål å være best på bygg med mening.

Kontakt

Marius Tunstad
Byggherredirektør
Mob. 45869306
Send e-post
Kristin Fevang
Assisterende byggherredirektør
Mob. 97544856
Send e-post
×