En digital måte å bygge smartere

Med BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, og man kan bruke verktøyet til å kontrollere at et bygg er byggbart. 

BIM er en måte å digitalisere informasjon på, som innebærer at man kan utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. Dermed reduseres også byggekostnadene og man unngår feilprosjektering.

BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om produktet og BygningsInformasjonsModellering når man snakker om prosessen. Det man modellerer er bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Etterhvert som man prosjekterer med BIM vil man kontinuerlig berike modellen med ny informasjon. Man kan for eksempel hente ut 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 4D-framdrift, men også mengdelister og dørskjema.

Ta kontakt med Statsbyggs BIM-gruppe på epost

Statsbyggs BIM manual

Statsbyggs BIM manual inneholder Statsbyggs generelle krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i prosjekter og ved eiendommer. Gjeldende versjon er 1.2.1 og manualen bygger på de foregående versjonene 1.0, 1.1 og 1.2, og på erfaringer som Statsbygg har høstet gjennom sine byggeprosjekter og FoU-prosjekter. Kravene kan suppleres eller modifiseres før/under gjennomføringen av prosjekter.

De viktigste målgruppene for Statsbyggs BIM manual er prosjekteringsgrupper, byggherrens prosjekt- og FDV-ledelse samt andre fagtekniske prosjekterende som er involvert i BIM-prosesser. Den kan også være relevant som veiledning til programvareleverandører.

Statsbygg jobber med en ny versjon av Statsbyggs BIM manual (versjon 2.0) som skal bli tilgjengelig via en databaseløsning. Denne vil være mer entydig på objekt/egenskapskrav samt gi muligheter for å filtrere krav ut fra gitt fase og fag. I tillegg vil de validérbare kravene vil kunne eksporteres ut i åpent format mvdXML som muliggjør sjekk av krav direkte i programmer som støtter mvdXML.

Mer informasjon om BIM

BuildingSMART Norge 
BIM på Wikipedia 

Ta kontakt!

Bransjeaktører som har tanker rundt BIM, ønsker å utveksle praktiske erfaringer eller har spørsmål for nærmere diskusjon - send oss en e-post:

Osmund Skorge
Avdelingsdirektør
Mob. 92404957
Send e-post
Frode Mohus
Fagansvarlig
Mob. 90097803
Send e-post

Statsbyggs BIM-manual

BIM-manual versjon 1.2.1
Manual/veiledning
BIM Manual version 1.2.1
Manual/veiledning
×