Skriv ut med undersider

En digital måte å bygge smartere

Med BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, og man kan bruke verktøyet til å kontrollere at et bygg er byggbart. 

BIM er en måte å digitalisere informasjon på, som innebærer at man kan utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. Dermed reduseres også byggekostnadene og man unngår feilprosjektering.

BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om produktet og BygningsInformasjonsModellering når man snakker om prosessen. Det man modellerer er bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Etterhvert som man prosjekterer med BIM vil man kontinuerlig berike modellen med ny informasjon. Man kan for eksempel hente ut 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 4D-framdrift, men også mengdelister og dørskjema.

Landskapsinformasjonsmodell – LIM

Statsbygg jobber også med LIM – Landskapsinformasjonsmodell, og har satt seg som mål å standardisere digitalisert informasjon for landskap i form av LIM.

Ta kontakt!

Bransjeaktører som har tanker rundt BIM, ønsker å utveksle praktiske erfaringer eller har spørsmål for nærmere diskusjon - send oss en e-post:

Diderik Haug
Senioringeniør
Mob. 95734695
Send e-post
Frode Mohus
Fagansvarlig
Mob. 90097803
Send e-post
Øystein Graffer
Senioringeniør
Mob. 90533499
Send e-post
×