BIM i Statsbygg

Med bygningsinformasjonsmodeller kan man modellere et bygg digitalt. Man kan dermed legge til rette for bedre samarbeid i prosjekteringen, i byggeprosessen og for effektiv drift av det ferdige bygget.

BIM står for BygningsInformasjonsModell. BIM er digitale 3D-modeller av bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr. BIM brukes også som en forkortelse for BygningsInformasjonsModellering når man snakker om arbeidsprosessene som leder fram til de digitale modellene.

Bruken av BIM er en viktig del av Statsbyggs arbeid med digitalisering av bygningsinformasjon. BIM gjør det blant annet mulig å visualisere, planlegge, kalkulere og koordinere byggverk. Dette gjør det lettere for tverrfaglige team å samarbeide. I byggeprosessen kan byggherre, entreprenør, elektrikere, rørlegger og andre involverte bruke og kontinuerlig oppdatere samme BIM. Dermed reduseres risiko og unødige kostnader. I tillegg kan man øke måloppnåelsen og sikre kvalitet.

Statsbygg har som ambisjon å bruke den digitale informasjonen i BIM gjennom alle byggefaser, og også etter at bygningen står ferdig og er i bruk. Statsbygg vil også bruke BIM nå bygningene rives og materialene skal gjenbrukes.

Statsbygg har stilt krav til bruk av BIM i alle prosjekter siden 2011 og har utviklet et eget kravsett for BIM-leveranser.

Statsbyggs BIM-krav

SIMBA - Statsbyggs BIM-krav, beskriver Statsbyggs leveransekrav til BIM. SIMBA har to gjeldende versjoner:

1. SIMBA 1.2.1 + verktøy for maskinvalidering av IFC-filer. Versjon 1.2.1 gjelder i alle pågående prosjekter med mindre annet er avtalt.

2. SIMBA 1.3. Tilsvarer versjon 1.2.1 + verktøy for maskinvalidering av IFC-filer og krav til egenskaper som skal støtte bruk av BIM i bygging og forvaltning. Gjelder i alle nye prosjekter fra 1. Januar 2020.

Alle prosjekter i Statsbygg skal, med mindre annet er avtalt, levere iht. kravene i en av disse to versjonene av Statsbyggs BIM-manual.

Maskinvalidering av modellfiler gjør det mulig vurdere fremdrift på modell og kvalitet på modelleveranser knyttet til prosjekters fase.

Statsbygg er en aktiv støttespiller for bruk av åpne, internasjonale standarder. På BIM-området, er åpne buildingSMART-standarder som IFC, bSDD/IFD, BCF og mvdXML viktige. Åpne GS1-standarder som GTIN og GLN og OGC-standarder om GML er tilsvarende viktige for sine anvendelser.

SIMBA 1.2.1

Kravsettet består av to deler:

1. En kravdatabase med maskinvaliderbare krav, SIMBA1.2.1.

2. Statsbyggs BIM-manual 1.2.1 fra 2013.

I kravdatabasen ligger alle kvantitative krav på objektnivå fra dokumentet fra 2013. Innlegging av krav i kravdatabasen er basert på en rekke tolkninger. Disse tolkninger er beskrevet på løsningens hjemmeside.

Det er et krav at alle prosjekter skal bruke maskinvalidering av IFC-modeller basert på det maskinlesbare kravsettet (mvdXML). Det skal også leveres modeller til arkiv etter hver avsluttet fase (skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt).

Les mer på hjemmesiden til SIMBA 1.2.1

SIMBA 1.3

Kravsettet består av tre deler:

1. En kravdatabase med maskinvaliderbare krav, SIMBA.1.3.

2. Ikke-maskinvaliderbare krav. Disse er beskrevet i:
a. Statsbyggs BIM-manual 1.2.1 fra 2013 og;
b. Kapitel 3 i dokumentet, Generelle krav og veiledning (tilleggskrav).

3. Veiledning til krav beskrevet i:
a. Kapitel 4 i dokumentet, Generelle krav og veiledning (veiledning til tilleggskrav til Statsbyggs BIM-manual 1.2.1) og;
b. Statsbyggs BIM-manual 1.2.1 fra 2013.

I kravdatabasen ligger alle kvantitative krav på objektnivå fra dokumentet fra 2013. Innlegging av krav i kravdatabasen er basert på en rekke tolkninger. Disse tolkninger er beskrevet på løsningens hjemmeside og i krav og veiledningsdokumentet.
SIMBA 1.3 stiller nye krav til prosesstatuskode (MMI), tverrfaglig merkesystem (TFM) og produkttypekode (GTIN).

Det er et krav at alle prosjekter skal bruke maskinvalidering av IFC-modeller basert på det maskinlesbare kravsettet (mvdXML).

Det skal også leveres modeller til arkiv etter hver avsluttet fase (skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, ferdigstilling). SIMBA 1.3 stiller i tillegg krav til at modeller skal være oppdatert med som-bygget geometri og egenskaper ved ferdigstilling.

Les mer på hjemmesiden til SIMBA 1.3.

SIMBA 2.0

Statsbygg utvikler neste revisjon av BIM-kravene basert på IFC4, SIMBA 2.0. denne omfatter flere krav til leveranser og egenskaper. Forslag til SIMBA 2.0 vil bli lagt ut til høring med næringen i løpet av 2020. Planlagt implementering av SIMBA 2.0 er 1. januar 2021.

Les mer på Statsbyggs egne BIM-sider

https://sites.google.com/view/simba-bim-krav

Ofte stilte spørsmål

For å stille oss et spørsmål, eller lese ofte stilte spørsmål med svar, se: https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/faq-qa

Mer informasjon om BIM

BuildingSMART Norge 
BIM på Wikipedia 

Ta kontakt!

Bransjeaktører som har tanker rundt BIM, ønsker å utveksle praktiske erfaringer eller har spørsmål for nærmere diskusjon - send oss en e-post:

Osmund Skorge
Avdelingsdirektør
Mob. 92404957
Send e-post
Steen Sunesen
Sjefsarkitekt
Mob. 92846995
Send e-post
Frode Mohus
Fagansvarlig
Mob. 90097803
Send e-post
×