Statsbyggs prosjektmodell

Statsbygg har utviklet en modell som skal sørge for forsvarlig gjennomføring av det som er eller kan bli et byggeprosjekt - gjennom et felles rammeverk. Prosjektmodellen skal sikre at Statsbygg leverer i henhold til kundens oppdrag.

Prosjektmodellen er Statsbyggs styringssystem for prosjektgjennomføring og beskriver hvilke faser og beslutningspunkter alle prosjektene skal gjennom. Vi følger prosjektmodellen i alle fasene av prosjektene for å sikre en enhetlig og forsvarlig prosjektgjennomføring fra start til slutt. Dette skal bidra til gjentatte gode prosjektgjennomføringer og sørge for at vi leverer i overensstemmelse med avtalte forventninger, mål og krav.

Et uvurderlig verktøy

Prosjektmodellen skal styrke planleggingen, styringen og gjennomføringen av prosjektene våre. Et slikt felles rammeverk gir prosjektene forutsigbarhet og gjør overgangen mellom de ulike fasene tydelige. Det er et hjelpemiddel som gir en trygghet i det daglige prosjektarbeidet. Det forenkler også den viktige erfaringsoverføringen mellom prosjektene og organisasjonen. 

Struktur og innhold

Prosjektmodellen er inndelt i faser som gjenspeiler livssyklusen og verdiskapningen i prosjektet. Hver fase inneholder en start, et sett med leveranser og en slutt. For å gå videre til neste fase må prosjektet gjennom en beslutningsport der det er formaliserte krav for å videreføre prosjektet.  

Kompetanseutvikling

Statsbygg har utviklet et eget opplæringsprogram innen prosjektfaget og prosjektledelse: Prosjektakademiet. Alle våre ansatte som jobber med byggeprosjekter kan delta i dette karriereprogrammet. Les mer om Prosjektakademiet og besøk kursportalen for å lese mer om prosjektmodellen.

Les mer om prosjektmodellen

I Statsbyggs kursportal:

×