Drift og vedlikehold

Publisert 01.01.2019

Avdelingen for Drift og vedlikehold er ansvarlig for effektiv drift og verdibevarende vedlikehold av Statsbyggs eiendommer. Avdelingen er geografisk organisert og er nærmest våre brukere og eiendommer i det daglige.

Statsbygg bruker først og fremst egne ressurser, - ansatte med inngående kjennskap til eiendommene, men kjøper også drifts- og vedlikeholdstjenester i det private markedet.

Statsbygg vil ta vare på kulturhistorien som eiendommene representerer. Vi vil være i første rekke når det gjelder å ta vare på miljøet og ta i bruk teknologi for bedre eiendomsdrift.

Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter i sivil sektor.

×