Kjøp og sal

Statsbygg skal sørgje for funksjonelle lokale til statlege leigetakarar. Eigedomar som ikkje har statlege leigetakarar, blir anten selde eller leigd ut til private. Statsbygg kjøper eigedomar for å dekkje statlege behov for lokale på kort og lang sikt.

Kontakt

Margrethe Fløystad
Avdelingsdirektør
Mob. 97181246
Send e-post
×