Kjøp og sal

Statsbygg skal sørgje for funksjonelle lokale til statlege leigetakarar. Eigedommar som ikkje har statlege leigetakarar, blir anten solgt eller leigd ut til private. Statsbygg kjøper eigedommar for å dekkje statlege behov for lokale på kort og lang sikt.

Kontakt

Margrethe Fløystad
Avdelingsdirektør
Mob. 97181246
Send e-post
×