Statens rådgiver i leiesaker

Statlige virksomheter er en betydelig leietaker i det private eiendomsmarkedet. Årlig leies det lokaler for mange milliarder kroner og effektivisering av leieforholdene har et stort potensiale på mange områder. 

Ved anskaffelse av nytt leieforhold åpner det seg muligheter for modernisering og fornyelse i arbeidsplassløsningene, forbedret samarbeid og effektivisering i tjenesteproduksjonen

For den enkelte virksomhet vil det være arbeidsbesparende og betryggende å ha en profesjonell og uavhengig rådgiver i ryggen når langsiktige og omfattende kontrakter skal inngås eller fornyes.

  • Statsbyggs oppgave er å bidra til optimale betingelser for leietakerne og
  • sørge for at statlige retningslinjer overholdes - se Rammebetingelser.
  • Statsbygg skal sikre forutsigbarhet og bidra til at statlige leieforhold er profesjonelle.
  • Oppdragsgiver er beslutningstaker og ansvarlig for leieforpliktelsene i det nye leieforholdet.
  • Kontraktsforholdet er mellom staten og det private eiendomsmarkedet.

Ta kontakt om leie i markedet

Marit Sofie Roheim
Avdelingsdirektør
Mob. 99481000
Send e-post
×