Gode arbeidsplasser i egnede lokaler

Først former vi omgivelsene våre, så former omgivelsene våre oss. Det betyr i praksis at vi kan påvirke organisasjonen og hver enkelt medarbeider på en positiv måte gjennom å skape gode arbeidsmiljøer. Effektiv arbeidsflyt, god intern kommunikasjon og et positivt sosialt miljø kommer ikke tilfeldig, det skapes gjennom planlegging og tilrettelegging.

Det er en uttalt ambisjon at staten og dens virksomheter skal være i forkant av utviklingen av nye arbeidsformer og arbeidsplassløsninger. De arealene virksomheten disponerer vil være et strategisk virkemiddel til å modernisere og fornye tjenesteproduksjonen.

Smarte arealer , gode arbeidsplassløsninger og fysiske omgivelser er forsterkende i omdømmebyggingen av virksomheten og et viktig virkemiddel i rekrutteringen av de beste hodene.

En grundig kartlegging av virksomhetens krav og behov, nå og i fremtiden, vil være et godt utgangspunkt i arbeidet med å finne egnede lokaler og inngå en leieavtale. En kravspesifikasjon vil kunne omfatte en rekke forhold, blant annet:

  • Lokalisering med hensyn til brukere og ansatte
  • Arealbehov
  • Funksjonsbehov
  • Innplasseringsløsninger for å sikre økt samhandling
  • Miljø og energi
  • Universell utforming
×