Kundehistorier

Statsbygg har til enhver tid flere rådgivningsoppdrag gående for statlige virksomheter. Dette er noen av våre avsluttede og pågående oppdrag. 

Jernbaneverket: Samlokalisering

 • Oppdragsstart: januar2014
 • Bakgrunn: Jernbaneverket er lokalisert på ni ulike steder i Oslo og ønsker større grad av samlokaliering. 
 • Oppdraget: Gjøre søk i markedet, utvikle konkurransegrunnlag, gjennomføre konkurranse og kvalitetssikre tilbud. Vi skal også bistå i forhandlinger om nye leieforhold, kvalitetssikre mulige tilpasninger i de nye leieforholdene, og bistå ved innflytning i nye lokaler. Dessuten bistand i tilbakelevering og utflytting av eksisterende leieforhold. 

Norad: Nye lokaler

 • Oppdragsstart: februar 2014
 • Bakgrunn: Norad har behov for nye lokaler, ca. 8.000-10.000 kvm i nærheten av Utenriksdepartementet
 • Oppdrag: Statsbygg skal bistå Norad gjennom hele prosessen med å søke i markedet, utarbeide konkurransegrunnlag, vurdere tilbud og forhanlde med mulige utleiere.
 • Planlagt innflytting: mai 2016

Mattilsynet: Nye fysiske rammer

 • Oppdragsstart: høsten 2013
 • Bakgrunn: Mattilsynet har vært gjennom en omfattende omorganisering og ønsker nye, mer framtidsrettede fysiske rammer for virksomheten. 
 • Oppdrag: Rådgivning knyttet til porteføljeanalyse, markedssøk, utarbeiding av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud og forhandlinger.

  Statsbygg har også igangsatt et FoU-prosjekt om framtidige arbeidsformer i forbindelse med dette oppdraget.
×