Skriv ut med undersider

Søker 220 kvadratmeter i Bø i Telemark

Publisert 29.11.2017

Statsbygg søker anslagsvis 220 kvadratmeter kontorlokaler for Sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

FUB og FUG skal flytte til Bø i Telemark i løpet av 2018, og det søkes derfor etter arealeffektive kontorfasiliteter. Avstand til togstasjon bør ikke overstige 15 min. i gangavstand.

Ønsket overtakelse er 1. august 2018, og leieperiode er 10 år. il 10 ansatte sentralt i Bø. Det er ønskelig med et flerbrukerbygg som kan tilby kantine, møterom osv. i sambruk med andre leietakere. 

Vennligst gi tilbakemelding på vedlagte nøkkelopplysningsskjema.

Svarfrist: innen 11. desember  2017

Kontakt

Camilla Mørk Eek
Prosjektleder
Mob. 90089463
Send e-post
×