Skriv ut med undersider

Søkjer ca. 350 kvm i Førde

Publisert 29.11.2017

Statsbygg søkjer anslagsvis BTA 350 kvadratmeter kontorlokale i Førde, på vegne av Mattilsynet.  

Vi søkjer etter fleksible kontorlokale for 13 medarbeidarar. Det er ynskeleg med plassering på bakkeplan med separat vareinngang, god arealutnytting og tilgang til parkeringsplassar. Det vert stilt krav til energieffektivitet og universell utforming.

Leigeperioden er rekna til å vere ca. 10 år. Overtaking mars 2019.

Bruk excel-skjemaet på denne sida for å presentere opplysningar om potensielle leieobjekt.

Svarfrist: 15. desember 2017.

Kontakt

×