Skriv ut med undersider

Søker 550-700 kvm i Oslo

Publisert 23.10.2017

På vegne av Norges musikkhøgskole (NMH) søker Statsbygg anslagsvis 550-700 kvm BTA kontorlokaler, nærmest mulig Musikkhøgskolens lokaler i Slemdalsveien 11.

NMH mangler kontorplasser til teoretisk undervisning (foregår mellom kl. 07.00 og 22.00) og ønsker derfor arealeffektive kontorfasiliteter (gjerne landskap) til 30 ansatte i kort gangavstand fra dagens fagmiljø.

Ønsket overtakelse er rundt årsskiftet, men NMH er fleksible og har ikke hastverk - nærhet til Slemdalsveien 11 veier tyngst. Ønsket leieperiode er 5+2+2 år. Opsjon på utvidelse av arealet vil bli vurdert som fordelaktig.

Ta kontakt for nærmere opplysninger. Det er ønskelig med tilbakemelding på vedlagte nøkkelopplysningsskjema. NMH vil deretter ta kontakt for befaring.

Svarfrist: 01.11.2017

Kontakt

Anne Marit Kielland Juel
Seniorrådgiver
Mob. 95964221
Send e-post
×