Skriv ut med undersider

Søkjer ca. 200 kvm på Voss

Publisert 23.10.2017

Statsbygg søkjer anslagsvis BTA 200 kvadratmeter kontorlokale på Voss, på vegne av Mattilsynet. 

Vi søkjer etter fleksible kontorlokale for fire medarbeidarar. Det er ynskeleg med plassering på bakkeplan med separat vareinngang, god arealutnytting og tilgang til parkeringsplassar. Det vert stilt krav til energieffektivitet og universell utforming.

Leigeperioden er rekna til å vere ca. 10 år. Overtaking desember 2018.

Bruk excel-skjemaet på denne sida for å presentere opplysningar om potensielle leieobjekt. Svarfrist: 10. november 2017.

×