Optimale betingelser

For de fleste virksomheter utgjør leiekostnader et stort innslag på driftsbudsjettet. Statlige virksomheter er en betydelig leietaker i det private eiendomsmarkedet og det er derfor av stor økonomisk betydning å sikre gode betingelser, både for staten og den enkelte virksomheten.

Vi har utviklet metodikk for økonomiske analyser og benchmarking og foretar nåverdiberegninger av leiekontrakter som sikrer nødvendig økonomisk og kommersiell innsikt for alle leieforpliktelsene i hele det nye leieforholdet.

Staten er ansett som en svært attraktiv leietaker. Dette bør leieprisene avspeile. Statsbygg har et omfattende grunnlag for å vurdere priser på ulike objekter. Kombinert med vår tunge forhandlingskompetanse har vi de beste forutsetninger for å sikre våre oppdragsgivere optimale betingelser.

Leieavtalen – et av hovedverktøyene

Statsbygg bruker en tilpasset versjon av bransjens standard leieavtale for næringslokaler som er basert på utleiebransjenes standard leieavtale. Denne ligger til nedlasting i høyre marg.

Statlige leietakere er stabile og forutsigbare avtaleparter. Avtalen er derfor justert noe slik at balansen i avtalen er mer i favør av statlig leietaker. I tillegg åpner dette opp for å legge inn egne bestemmelser om miljø og etiske retningslinjer.

Avtalen er kun et utgangspunkt for leietaker, og øvrige bestemmelser og kommersielle vilkår forhandles det om tilpasset det konkrete leieforholdet.

Last ned standard leieavtale

Standard leieavtale for næringslokaler
×