Råd fra A til Å

Statsbygg tilbyr råd og bistand i alle faser av prosessen knyttet til leieforholdet, ved relokalisering, inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler. Fra innflytting til fraflytting og tilbakelevering.

Tjenestene er kostnadsdekkende og priset lik all tjenesteyting i staten, noe som sikrer at rådene vil være uavhengige.

Anskaffelse av nytt leieforhold skjer normalt i intervaller på ti år, og de færreste statlige virksomheter har denne type anskaffelseskompetanse. Profesjonell bistand gir trygghet i en prosess som for de fleste ligger utenfor egne kjernekompetanse.

Slik jobber vi

Vi etablerer en egen prosjektledelse og et kjerne-team for alle oppdrag. Med en metodisk og profesjonell tilnærming og standardiserte verktøy sikrer vi en tids- og kostnadseffektiv gjennomføring av hvert enkelt prosjekt.

  • Vi benytter innarbeidet prosjektmetodikk og verktøy for prosessledelse.
  • Vi har tilgang til all eiendomsfaglig og annen relevant kompetanse i Statsbygg.
  • Oppdragene gjøres som avrop på Statsbyggs rammeavtaler.
  • Standardiserte maler gir arbeidsbesparelser og kvalitetssikring.
    For eksempel: kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag, leieavtale
  • Vi har bransje- og markedskunnskap.
  • Vi har solid forhandlingskompetanse.

Staten leier ikke av hvem som helst

Eiendomsmarkedet er preget av en stadig mer globalisert eierstruktur. Det påhviler statlige virksomheter et særlig ansvar for ikke å bidra til uønsket økonomisk virksomhet gjennom sine avtaler. Statsbygg har egen seriøsitetspolicy knyttet til den juridiske kontraktsinngåelsen.

Eierskifter for leieobjekter som skjer etter at leieavtaler er inngått er en utfordring som er vanskelig å håndtere. Igjen er det gjennom god markedskontakt at vi kan gi best mulig veiledning til våre oppdragsgivere.

×