Statens lokaler

Publisert 30.08.2017

På den nye nettsiden statenslokaler.no kan du få oversikt over alle eiendommer som staten eier. 

På nettsiden statenslokaler.no har staten fått en oversikt over egen arealbruk. Siden består av informasjon og nøkkeltall som er rapportert inn av samtlige statlige virksomheter. Ved å digitalisere på denne oversikten åpnes det for søk i og gjenbruk av data, og i praksis bidrar den nye løsningen til ny kunnskap, økt kvalitet og forenkling av rapportering for statsansatte. Innholdet i databasen er begrenset til virksomheter i statlig sivil sektor.

For offentlige brukere

Først og fremst er denne databasen for brukere som jobber i det offentlige Norge. Men privatpersoner kan også logge seg inn for å søke i statens eiendommer. For å logge på må man bruke ID-porten, som er elektronisk identifikasjon som for eksempel MinID.

Overordnet informasjon som gir en oversikt over lokaler staten leier er også gjort tilgengelig i rapporten «Statens lokaler 2018». Dette er første utgivelse i en årlig rapportserie om statlig lokalleie.

 

Kontakt

Hege Maria Eriksson
Direktør rådgivning og tidligfase
Mob. 92445089
Send e-post

Last ned

Statens lokaler 2018
Rapport
×