Skriv ut med undersider

Statens lokaler

Publisert 30.08.2017

På den nye nettsiden statenslokaler.no kan du få oversikt over alle eiendommer som staten eier. 

Nettsiden erstatter et 300 sider langt vedlegg til statsbudsjettet. Ved å digitalisere denne oversikten åpnes det for søk i og gjenbruk av data. I praksis betyr den nye løsningen både økt kvalitet og forenkling av rapportering for statsansatte.

I løpet av 2018 skal statens leide og selvforvaltende lokaler i sivil sektor inkluderes i databasen, med utvalgte nøkkeltall. Dette vil åpne for mer kunnskap om statlige virksomheters arealbruk. 

For offentlige brukere

Først og fremst er denne databasen for brukere som jobber i det offentlige Norge. Men privatpersoner kan også logge seg inn for å søke i statens eiendommer. For å logge på må man bruke ID-porten, som er elektronisk identifikasjon som for eksempel MinID.  

 

Kontakt

Steffen Gretland
Overingeniør
Mob. 47283950
Send e-post
Brit Sylte
Avdelingsdirektør
Mob. 91849768
Send e-post
×