Statens lokaler

Publisert 30.08.2017

På den nye nettsiden statenslokaler.no kan du få oversikt over alle eiendommer som staten eier. 

Nettsiden erstatter et 300 sider langt vedlegg til statsbudsjettet. Ved å digitalisere denne oversikten åpnes det for søk i og gjenbruk av data. I praksis betyr den nye løsningen både økt kvalitet og forenkling av rapportering for statsansatte.

I løpet av 2018 skal statens leide og selvforvaltende lokaler i sivil sektor inkluderes i databasen, med utvalgte nøkkeltall. Dette vil åpne for mer kunnskap om statlige virksomheters arealbruk. 

For offentlige brukere

Først og fremst er denne databasen for brukere som jobber i det offentlige Norge. Men privatpersoner kan også logge seg inn for å søke i statens eiendommer. For å logge på må man bruke ID-porten, som er elektronisk identifikasjon som for eksempel MinID.  

 

Kontakt

Steffen Gretland
Overingeniør
Mob. 47283950
Send e-post
Brit Sylte
Avdelingsdirektør
Mob. 91849768
Send e-post
×