Prosjekt og eiendom

Resultater (8)

Vis som:

Navn Kommune/Land Type Status
Adamstuen etterbruk og salg OSLO undervisning og forskning Utviklingsprosjekt. Pågående
Fornebu: Fra flyplass til bærekraftig bydel BÆRUM Utviklingsprosjekt. Ferdige
Forskningsparken og Longyearbyen. Utviklingsplan 2040 undervisning og forskning Utviklingsprosjekt. Ferdige
Kunnskapsgrunnlag om universitets- og høgskolebygg Utviklingsprosjekt. Ferdige
Marine FoU-virksomheter i Bergen. Konseptvalgutredning undervisning og forskning Utviklingsprosjekt. Ferdige
Nytt lager og deponi for radioaktivt avfall Utviklingsprosjekt. Pågående
Pilestredet Park: Fra sykehus til ny bydel Utviklingsprosjekt. Ferdige
Tullinløkka-området. Konseptvalgutredning OSLO annen eiendom Utviklingsprosjekt. Pågående

×