Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Publisert 12.09.2017

På oppdrag fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gjennomfører Statsbygg et rehabiliteringsprosjekt av skolens søndre fløy. 

Arkitektur- og designhøgskolen skal utvide med flere studieretninger, og skal av den grunn bygge om for å få flere kontor- og undervisningslokaler, ny lesesal, verksted og studieplasser med tilhørende støttefunksjoner. De skal også oppdatere det tekniske anlegget.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Maridalsveien 29

0175 Oslo

Oppdragsgiver: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Brutto bygningsareal: 1900 kvadratmeter til ombygging
Byggestart/ferdigstilling: januar 2018/august 2018
Status: Gjennomføring
Kostnadsramme: 
Prosjektnummer: 1126201

×