Arendal politistasjon. Nybygg

Publisert 27.04.2017

Statsbygg har vært byggherre for ny politistasjon i Arendal for Agder politidistrikt. 

Arendal politistasjons lokaler i “Statens hus” på Kanalplassen i Arendal sentrum var uhensiktsmessige for den daglige driften, og det var behov for nye og tilpassede lokaler for enheten. 

I 2010 ble det besluttet å starte opp et prosjekt med sikte på å skaffe Arendal ny politistasjon. Prosjektet ble godkjent av regjeringen sommeren 2014 og politiet flyttet inn i nye lokaler i mai 2016.

Den nye politistasjonen på Stoa i Arendal rommer lokaler for Nedenes driftsenhet, med arrest for Nedenes, Holt og Sand, samt lokaler for ansatte med distrikts funksjoner.

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Åsbieveien

4848 ARENDAL

Oppdragsgiver: Agder politidistrikt
Brutto bygningsareal: ca. 6.187 kvm
Byggestart/ferdigstilling: nov. 2014/mars 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 161,7 mill. kr (pr mars 2016)
Prosjektnummer: 1009401

Prosjektleder

Arnold Pedersen
Sjefingeniør
Mob. 97163880
Send e-post

×