Intelligente bygningsmodeller

I Statsbygg skal alle nye byggjeprosjekt over EØS-terskelverdi gjennomførast ved hjelp av intelligente bygningsmodellar (BIM). 

Rehabilitering av Bergen tinghus blir prosjektert ved hjelp av BIM. BIM blir brukt for å få betre samhandling i prosjektet. BIM hjelper med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområda og med å forenkle arbeidsprosessane mellom aktørane.

Graphisoft har på oppdrag frå Statsbygg utarbeidd ein BIM av Bergen tinghus på bakgrunn av eksisterande arbeidsteikningar frå 1933. I tillegg er modellen korrigert ut frå 3D-skanning av tinghuset i aktuelle område for å kartleggje etasjehøgder, veggtjukner, tjukner på dekke osv. 3D-skanninga er utført av Skanska Survey.

BIM-koordinator for prosjekteringsgruppa er 4B Arkitekter AS.

BIM-modell

Laserskanning og BIM. BIM-modell i 3D-format av situasjonen i dag og ny situasjon: 

 

 {PlainHtml}

×