Prosjekteringsgruppe

Dette er prosjekteringsgruppen for Campus Ås, SLP (Samlokaliseringsprosjektet).

  • Multiconsult AS
  • Henning Larsen Architects A/S
  • FABEL Arkitekter AS (tidligere ØKAW Arkitekter)
  • Link Landskap
  • Erichsen & Horgen AS
×