Digibygg

Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs virksomhetsområder, gjennom hele verdikjeden fra idé og plan til drift. 

Det pågår en rivende utvikling i teknologier og løsninger som vil påvirke bygg- og anleggsbransjen og samfunnet for øvrig. For Statsbygg er det viktig å ta aktiv styring og definere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å effektivisere våre prosesser og bidra til å oppfylle sin overordnete strategi. Statsbygg etablerte derfor prosjektet Digibygg i januar 2017.

Digibygg eksperimenterer i de mindre byggeprosjektene i Statsbygg, for å på denne måten innhente erfaringer. Digibygg er involvert i flere byggeprosjekter blant annet: Veg- og trafikkstasjonen på Gol, Høgskolen på Vestlandet og Bergen akuttsenter (for Bufetat).

Digibygg jobber for å oppfylle krav og mål som Byggenæringens Landsforening (BNL) har stilt og publisert i «Digitalt veikart mot 2025». eks: kostnadsreduksjon, redusert gjennomføringstid og klimautslipp, etc.

Digital byggeplass – innføres som standard i Statsbyggs byggeprosjekter på bakgrunn av erfaringer gjort i Digibygg-prosjekter. Les om digitale kontraktskrav

Anett Andreassen
Direktør digitalisering og utvikling
Mob. 47350015
Send e-post

×