Skriv ut med undersider

Digibygg

Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. 

Det pågår en rivende utvikling i teknologier og løsninger som vil påvirke bygg- og anleggsbransjen og samfunnet for øvrig. For Statsbygg er det viktig å ta aktiv styring og definere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å effektivisere våre prosesser og bidra til å oppfylle sin overordnete strategi. Statsbygg etablerte derfor prosjektet Digibygg i november 2016.

Plan, bygg, drift og bruker

Digibygg-prosjektet har fire fokusområder. Innen disse fire områdene vil det igangsettes små og store prosjekter og tiltak.

DigiPLAN (planlegging, prosjektering og gjennomføring)
DigiBYGG (materialvalg, byggemetoder, logistikk, robotbruk, standardisering og fabrikkproduksjon)
DigiDRIFT (sensorering, intelligens, fjernstyring og big data)
DigiBRUKER (Vesentlige endringer i brukernes arbeidsform og –prosesser som har betydning for bygg og drift)

Digibygg vil i første omgang se på de mindre byggeprosjektene i Statsbygg, for å på denne måten innhente erfaringer. Digibygg er allerede involvert i flere byggeprosjekter, for eksempel: Vegtrafikkstasjonen på Gol, Hulda Garborgs hus ved UiS, Campus Remmen ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Bergen, Bergen akuttsenter (for Bufetat) og Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Digibygg i mediene:

Jan Myhres foredrag til Entreprenørforeningen bygg og anlegg

Anett Andreassen
Fung. prosjektdirektør Digibygg
Mob. 47350015
Send e-post
Morten Haveraaen
Seniorrådgiver
Mob. 95188836
Send e-post

×