Dialogkonferanse

Publisert 16.11.2017

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggebransjen og inviterer til dialogkonferanse 18. januar i Oslo.

Hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige, sømløse prosesser?

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggenæringen, og ser på muligheter for å ta i bruk nye metoder for å oppnå bedre bygg gjennom bedre prosesser. Digitalisering er en viktig premiss i dette bildet.

Tenke nytt

Gjennom dagen vil deltakerne jobbe sammen i en styrt workshop. Formålet er å høre ulike leverandørers perspektiv, og starte å tenke nytt sammen. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for nettverksbygging og mulige nye bedriftskonstellasjoner, som senere kan gå sammen om å gi tilbud på konkrete innovasjonsprosjekter som skal
utlyses i nær fremtid. Resultatene fra Dialogkonferansen vil bli brukt som underlag i disse utlysningene.

Tverrfaglighet, mangfold, skaperglede og entusiasme er avgjørende for dialogkonferansens suksess og vi vil velge ut deltakere som sikrerdette. Søk om deltakelse via lenken under, og skriv kort hvorfor du ønsker å delta, og hva du kan bidra med.

Tid, sted, påmelding

Dato: 18. januar 2018
Tid: 9.00 -16.00
Adresse: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

Meld deg på via Google Docs

Påmeldingsfrist: 30. november

×