Film: Domus Academica

Restaureringa av Domus Academica blei starta i 2002 og avslutta i 2004.

Filmen er ved Statsbygg og Aprilfilm. Med støtte frå Universitetet i Oslo, Riksantikvaren, Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU og Skanska AS.

Lengd: 27 min.

×