Domus Media, UiO. Rehabilitering

Publisert 05.09.2014

I 2006 fikk Statsbygg i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å igangsette prosjektering av gjenstående restaureringsarbeider ved sentrumsbygningene til Universitetet i Oslo: Domus Media med Universitetets Aula, Domus Medias vestfløy og Professorboligen.

Totalprosjektet omfattet:

Fase 1

Invendig ombygging og restaurering av Domus Medias midtfløy (Aulafløyen) og vestfløy, refundamentering av Domus Biblioteca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen

Fase 2

Innvendig ombygging og restaurering av Professorboligen og deler av Gymnastikkbygningen, utvendig tak- og fasadearbeid for alle områdets fem bygninger samt istandsetting av universitetshagen.

Universitetets aula ble ferdigstilt våren 2011 og offisielt åpnet 16. juni.

Hele området Karl Johans gate 47 inklusive bygninger og parkanlegg er fredet. Dette legger sterke føringer på utførelsen av arbeidene.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Karl Johans gate 47

0162 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: 33.000 kvm
Byggestart/ferdigstillelse: 2008/2014
Status: Byggefase
Kostnadsramme fase 1: 540,2 mill. kr.
Kostnadsramme fase 2: 392,8 mill. kr
Kostnadsramme totalprosjekt: 933 mill. kr (prisnivå 01.07.2013)
Prosjektnummer: Fase 1: 11349 Fase 2: 11980 Totalprosjekt: 10034

Jørgen Waack Viken
Prosjektleder
Mob. 930 22 783
Send e-post

Les mer

Fasader sentrumsbygningene
Faktaark

×