Filmer fra restaureringsarbeidene

Åtte års rehabilitering på åtte minutter

1800-bevare for 2000-bruk

Domus Biblioteca, refundamentering

Arbeider med tak, fasader og vinduer


Restaurering av Aulaen, Domus Media


Restaurering av Aulaen. Malerislissen


Restaurering av Domus Media (kortversjon)

×