Miljømål

Følgende miljømål er satt for dette prosjektet:

Energiforbruk

Det skal søkes å benytte løsninger og systemer som frembringer god energiøkonomisk drift så langt dette er mulig. Det må gjøres løpende vurderinger gjennom hele prosjekteringsfasen av nytteverdien av energiøkonomiske tiltak og løsninger opp mot antikvariske og estetiske verdier.

Typiske vurderingsparametre vil være: oppvarmingssystemer, SFP-faktor, styring/ overvåkning av tekniske anlegg, belysning/lysstyring, vinduer, isolasjon.

Materialbruk

Det skal søkes å benytte mest mulig opprinnelige materialer, teknikker og utførelsesmåter. Det legges til grunn at dette samlet sett er mindre belastende for ytre og indre miljø. Der slike utførelsesmetoder/materialer likevel gir avgasser eller miljømessig belastning på kort eller lang sikt, må annen metode eller materialbruk vurderes.

Les mer

Fasader sentrumsbygningene
Faktaark
×