Prosjekteringsgruppe

PRL Prosjekteringsleder
Hjellnes Consult AS

ARK Arkitekter
Erik Møller Arkitekter AS i samarbeid med
C.F. Møller Arkitekter AS

RIB Rådgivende ingeniører bygg
A.L. Høyer AS

RIV Rådgivende ingeniører VVS
Ingeniørkontoret Ingènia

RIE Rådgivende ingeniører elektro
SWECO Grøner AS

KMR Kulturminnerådgiver
Jens Treider

RIG Rådgivende ingeniører geotekniske undersøkelser
SWECO Grøner AS

RIAKU Rådgivende ingeniører akustikk
Norcunsult AS

RIBr Rådgivende ingeniører brann
SWECO Grøner AS

×