Domus Medica, UiO. Tilbygg

Publisert 01.11.2012

Domus Medica på Gaustad er i dag hovudstad for undervisning ved medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Cirka 1000 studentar og 350 tilsette er knytte til bygningen. 

Statsbygg utvida på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet Domus Medica / Domus Odontologica. Bakgrunnen var

  • auka opptak av studentar ved Det medisinske fakultet
  • etablering av Senter for framifrå forsking (SFF)
  • behov for frigjering av lokale ved Det odontologiske fakultet i Geitmyrsvn. 69
  • ny medisinforskarlinje
  • behov for utviding av dyreavdelinga

Vald entrepriseform for byggjefasen var generalentreprise. Lean Construction / Trimmet Bygg blei i størst mogleg grad implementert i både planlegging og utføring av byggjefasen.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Fakta

Oppdragsgivar: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: 10.860 kvm
Byggjestart: Juni 2010
Ferdigstilt: 2013
Kostnadsramme: 524,7 mill. kr. (prisdato 2011)
Prosjektnummer: 11707

×