Miljømål

Desse tre miljømåla er definerte for dette prosjektet:

  • Ein ressurseffektiv bygning der areal, energi og material blir utnytta effektivt gjennom livsløpet til bygningen
  • Ein bygning som gjennom heile livsløpet fører til minst mogleg utslepp av helse- og miljøskadelege stoff
  • Ein bygning som i heile livssyklusen ikkje gir helseplager for menneske som skal føre opp, bruke, drive eller halde ved like bygningen
×