Eidsvolls plass. Tilbakeføring til park

Publisert 24.09.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Regjeringen besluttet i 2009 at Saras telt på Eidsvolls plass ved leieavtalens utløp i mars 2013 skal rives, og at det skal etableres en enkel park som skal stå ferdig til 17. mai 2014. Området er regulert til park, og dette innebærer en tilbakeføring til det opprinnelige formålet.

Rivearbeidene ble sluttført i august og arbeidet med opparbeidelse av parken er igangsatt.

Les om Eidsvolls plass i Store norske leksikon og på Wikipedia.

Byggeprosjekt. Ferdige
Annen eiendom

Eidsvolls plass

0159 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD
Prosjektering: Norconsult AS (Landskapsarkitekter)
Entreprenør: Delte entrepriser. Opparbeid. av parken: Skaaret landskap AS
Plassareal: ca 1000 kvm
Miljø: Begrenset energibruk. Mest mulig gjenbruk av materialer.
Oppstart / Ferdigstilling: Juni 2013 / Mai 2014
Status: Ferdigstilt til 17. mai 2014
Forventet sluttkostnad: 9,0 mill. kr
Prosjektnummer: 65956

×