Eidsvollsbygningen. Rehabilitering

Publisert 05.02.2014

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Statsbygg har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en total restaurering av Eidsvollsbygningen til Grunnlovsjubileet 2014. Arbeidet er foretatt i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll 1814.

Målet har vært å tilbakeføre bygningen mest mulig til slik den var i 1814, men også å bevare eiendommen og forebygge fremtidig skade. Bygningen skal også, så langt det er mulig, tilfredsstille kravene til universell utforming. Oppdraget har også omfattet også istandsetting av parken.

Byggeprosjekt. Ferdige
Kultureiendom, museum o.l.

2074 EIDSVOLL VERK

Fakta

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 2900 kvm
Byggestart / Ferdigstillelse: 2011 / 2013
Parken, istandsetting: 2012 / 2013
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 384,2 mill. kr
Prosjektnummer: 11300

Prosjektleder

×