Flødevigen. Rehabilitering

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2011.

Statsbygg rehabiliterer og utvidar akvariebygget ved Forskningsstasjonen Flødevigen utanfor Arendal, på oppdrag frå Havforskingsinstituttet.

Havforskingsinstituttet vil etter dette auke forskingsaktiviteten ved stasjonen og betre vilkåra for å levere god forsking og gi gode forvaltningsråd innanfor verksemdsområdet sitt.

Forskingsstasjonen Flødevigen blei oppretta i 1882 og er ein av dei eldste institusjonane innanfor havforsking i landet - og i Europa.

Les meir om Flødevigen.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Nye Flødevigveien 20

4817 HIS

Fakta

Oppdragsgivar: Havforskningsinstituttet
Brutto bygningsareal: 1290 kvm (omfatta areal)
Byggjestart / ferdigstilling: 1. kvartal 2010 / 1. kvartal 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjektnummer: 10695

×