Prosjektorganisering

PGK Prosjekteringsgruppeleiar
Stærk & Co a.s.

ARK Arkitektar
A7 Arkitekter AS

RIB Rådgivande ingeniørar bygg
Stærk & Co a.s.

RIV Rådgivande ingeniørar VVS
Erichsen & Horgen AS

RIE Rådgivande ingeniørar elektro
Malnes og Endresen AS

BL Byggjeleiar
Rambøll Norge

GE Generalentreprenør
Skanska Norge AS

×