Gaustadbekkdalen nord, infrastruktur

Publisert 27.08.2013

Statsbygg avsluttet dette prosjektet i 2014

Prosjektet skal sørge for at staten innfrir gjenstående forpliktelser overfor Oslo kommune når det gjelder veietablering i Gaustadbekkdalen.

Oppdraget omfatter ny adkomstvei med fortau på en side, inkludert adkomst til idrettsbygget uten fortau, rehabilitering av 100 m vei i Problemveien, gang- og sykkelvei, riving av Gaustadalleen 25 og utvidelse av fortau med tilrettelegging for gående i Problemveien ved Meteorologisk institutt. 

Foreløpig arealramme

9000 kvm pluss annet veiareal:
•590 lengdemeter ny vei
•100 lengdemeter rehabilitering av vei
•320 lengdemeter gang- og sykkelvei
•285 lengdemeter nytt fortau
•Riving av 5800 kvm bygg

Byggeprosjekt. Ferdige
Annen eiendom

Gaustadbekkdalen

0856 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektering: Rambøll AS, Drammen (Generalentreprise)
Oppstart/ferdigstilling: Desember 2011/ oktober 2014
Status: Avsluttet
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 11887

×