Grotten, rehabilitering og restaurering

Publisert 13.11.2014

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2014.

Grotten blei bygd i 1841 som bustad for Henrik Wergeland. Staten kjøpte eigedommen i 1922, og bygningen er sidan det brukt som æresbustad for norske kunstnarar. 

Sist gong det var ei gjennomgripande oppussing, var i 1981–82 då Arne Norheim flytte inn.

Kulturdepartementet tildelte i 2011 æresbustaden til dramatikaren Jon Fosse.

Statsbygg gjennomfører no ei rehabilitering og restaurering av huset og enkelte tiltak i hagen og fjellgrotta. Arbeida blir gjennomførte i tett samarbeid med Riksantikvaren.

Les meir om arbeida som er gjennomførte.

Byggeprosjekt. Ferdige
Kultureiendom, museum o.l.

Wergelandsveien 4

0167 OSLO

Fakta

Oppdragsgivar: Kulturdepartementet
Brutto bygningsareal: 410 kvm
Oppstart/ferdigstilling: April 2014/ desember 2014
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 12 mill. kr.
Prosjektnumer: 12158

×