HL-senteret, utvidelse

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter har behov for en utvidelse av sine lokaler i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. 

HL-senteret opplever økt publikumstilstrømning og har 40.000 besøkende årlig, deriblant mange skoleelever. Statsbygg har fått i oppdrag å bygge et tilbygg på inntil 740 kvm i tilknytning til Villa Grande på Bygdøy i Oslo hvor senteret holder til.

Det nye tilbygget skal plasseres nordvest på eiendommen ut mot Villa Grandes parkeringsplass og ved siden av bunkeren fra okkupasjonsårene. Det skal i tillegg til fleksible utstillingslokaler også inneholde undervisningsrom, verksted, garderobe og toaletter. Tilbygget skal kobles på Villa Grande i begge etasjene for å sikre god publikumsflyt.

Plan- og designkonkurranse

I 2016 inviterte Statsbygg arkitekter til å søke om deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse. Ved fristens utløp var det kommet inn 64 søknader.

Våren 2017 vant Transborder Studios vinnerforslag «Mino» konkurransen. I august 2019 signerte Statsbygg kontrakt med totalentreprenøren OBAS Øst. Utviklingen av prosjektet har skjedd i tett dialog med riksantikvar og byantikvar.

I tillegg til tilbygget skal det også etableres et bergvarmeanlegg for den samlede eiendommen. Budsjettrammen for tilbygget og bergvarmeanlegget er 50 millioner kroner.

Byggearbeidene starter opp i september 2019. Etter planen skal prosjektet være ferdig sommeren 2021.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Huk aveny 56

0287 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: HL-senteret
Brutto bygningsareal: inntil 740 m2
Oppstart/ferdigstilling: september 2019/mai 2021
Status: gjennomføringsfase
Prosjektnummer: 1129201

×