HL-senteret, utvidelse

Publisert 03.02.2017

HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, har behov for en utvidelse av sine lokaler i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. 

HL-senteret, opplever økt publikumstilstrømning og har 40.000 besøkende årlig, deriblant mange skoleelever. 

Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge en utvidelse på inntil 640 m2 i tilknytning til Villa Grande på Bygdøy i Oslo hvor senteret holder til. Tilbygget skal dekke behovet for fleksible utstillingslokaler, tilrettelagt for undervisning, beregnet på minoritetsutstillinger og andre temporære utstillinger, i tillegg til publikumsarealer og verksted.

Plan- og designkonkurranse

Statsbygg inviterte arkitekter til å søke om deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse. Ved fristens utløp 23. september 2016 var det kommet inn 64 søknader. Utvelgelseskomiteen valgte ut disse sju tilbyderne til å delta videre: ALA Architects, Carl Viggo Hølmebakk Arkitektkontor, DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects, Jarmund/Vigsnæs, Jensen og Skodvin, Snøhetta og Transborder (nyetablert). Se deres forslag.

Nå har den oppnevnte juryen avsluttet arbeidet og kåret en 1. plass og en 2. plass. Viktige kriterier har vært blant annet arkitektonisk kvalitet/uttrykk og ivaretakelse av eksisterende kulturminner. Se Vinnere i venstremenyen.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til gjennomføringsmodell for de ulike fasene av prosjektet. Vinnerprosjektet fra plan- og designkonkurransen skal danne grunnlag for å søke finansiering for videre gjennomføring av prosjektet.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Huk aveny 56

0287 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: HL-senteret
Brutto bygningsareal: inntil 640 m2
Oppstart/ferdigstilling: Ikke fastsatt
Status: Tidligfase
Prosjektnummer: 1129201

×