Plan- og designkonkurranse

Publisert 06.07.2017

Statsbygg inviterte arkitekter til å søke om deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse og ved fristens utløp var det kommet inn 64 søknader.

Utvelgelseskomiteen valgte i november 2016 ut sju tilbydere til å delta videre i konkurransen, hvorav ett var et nyetablert arkitektfirma. En oppnevnt fagjury på fem personer vurderte disse forslagene anonymt.

Følgende tilbydere deltok i plan- og designkonkurransen:

ALA Architects
Carl Viggo Hølmebakk
DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects
Jarmund/Vigsnæs
Jensen og Skodvin
Snøhetta
Transborder Studio(nyetablert)

×