Juryens rapport

Publisert 03.07.2017

Transborder Studio AS vant konkurransen med bidraget Mino. Juryen mener blant annet at "Vinnerutkastet fremstår som elegant og poetisk og har mange arkitektoniske kvaliteter. Tilbygget er lavmælt og enkelt, og er en bygning med stor integritet. Det er tilpasset både terrenget og eksisterende bygning på en beskjeden måte, men det har samtidig definitive arkitektoniske kvaliteter".

Bedømmelsen av konkurransebidragene ble gjennomført av en jury bestående av: 

Frode Meinich: Juryleder og eiendomsdirektør, Statsbygg
Guri Hjeltnes: Direktør, HL-senteret
Anett Andreassen: Forvaltningssjef, Statsbygg
Ketil Kiran: Sivilarkitekt MNAL, representant for HL-senteret
Niels Marius Askim: Sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Juryens bedømmelseskriterier har vært arkitektonisk kvalitet, gjennomførbarhet og miljøløsninger. 

Kontakt

Les juryens rapport

Juryens rapport
×