Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike

Publisert 25.01.2018

Statsbygg skal rive, bygge nytt og bygge om på Campus Ringerike.

Campus Ringerike er et blandingsområde med studentboliger, høgskole og nærings- og innovasjonsaktører. Samlet betegnes området som «Kunnskapspark Ringerike» og her er det flere prosjekter på gang, deriblant bygging av studentboliger, ny adkomstvei til skolen og ombygging og bygging av høgskolebygget. Sistnevnte er Statsbyggs prosjekt.  

Høyskolebygget er fra 60-tallet og bygget om i 1983-85, deretter supplert med et tilbygg som ble ferdigstilt i 1996. Bygningsmassen fremstår i dag som noe lukket og utydelig, med mange nivåforskjeller og med få hensiktsmessige samlingssteder for studenter og ansatte. Bruttoarealet for hele bygget er omtrent 12000 m2,  fordelt over blokkene A  – F.

Et særlig fokus for prosjektet er å samle fellesfunksjoner og etablere ny hovedinngang, slik at høyskolebygget fremstår som oversiktlig, innbydende og tydelig. Det er lagt vekt på at nybygget skal være arealfleksibelt med tanke på eventuelle endringsbehov i fremtiden. Campus Ringerike har i dag om lag 1400 studenter og ca. 130 ansatte.

• Bygg A skal rives og erstattes med et nytt. Nybygget skal samle fellesfunksjoner for ansatte og studenter i 1 etasje, dvs. bokhandel, kantine, sitte- og vrimlearealer. Med to nye kontoretasjer i A, samles de ansatte i ett bygg.
• Eksisterende anlegg skal oppgraderes og bygg B og C skal fornyes og bygges om.
• Ny miljøstasjon skal etableres i sørenden ved bygg C 
• Det skal utarbeides utearealer med blant annet ny adkomst, parkering, torg og grøntareal.

Byggeprosjekt. Pågående

Oppdragsgiver: Høgskolen i Sørøst-Norge
Brutto bygningsareal: 12 000
Byggestart/ ferdigstillelse: sommer 2017/ sommer 2019 
Status: Byggefase
Prosjektnummer: 1012001

×