BREEAM

Publisert 31.07.2017

BREEAM er det ledende bygningsklassifiseringssystemet i verden for å designe og klassifisere bærekraftige bygninger. Mer enn 850.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere, og mer enn 240.000 bygninger har mottatt sertifikat på verdensbasis. De ulike klassifiseringsnivåene er: pass, good, very good, excellent og outstanding.

Nybygget på Nordtomta A1, Edens Hage som Statsbygg bygger for Høgskulen på Vestlandet, skal BREEAM-Nor klassifiseres etter kravene til «excellent» (≥ 70% poeng oppnådd). Les mer om BREEAM-Nor på http://ngbc.no/publikasjoner/

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Bygget har store sammenhengende flater uten bindinger i horisontalplanet, noe som er viktig for fleksibiliteten både i prosjekterings- og driftsfasen. På denne måten får man en lavest mulig miljøkostnad ved eventuelle senere ombygginger.

Utvendig er det er benyttet få og bestandige materialer. Fasadene har tydelige rammer av lys naturaluminium, som i nybygget til eksisterende høgskole. I disse rammene er det relieff med glassfelt og mørkere eloksert aluminium.

Varmebehovet skal reduseres ved å bygge en kompakt bygningskropp med gode bygningsmessige kvaliteter, som blant annet: Dynamiske fasader som slipper inn dagslys, men som også stopper solvarmen på varme dager. Reduksjon av elektriske behov ved utnyttelse av dagslys, LED lys og energibesparende tekniske anlegg. Utnyttelse av solenergi ved solcellepaneler.

Bygget vil få et energimerke grønn A, og vil tilfredsstille kravene til passivhus.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen - i form av innovativ byggeledelse

- Mål om å oppnå søppelsorteringsgrad på 90 %
- Indoor Climate and Energy (ICE)-møteinnkalling for å effektivisere prosjekteringen, og reduserer miljøbelastningen med unødig kjøring
- Såkalt Rent, tørt bygg-systematikk benyttes.
- Private boliger tett på som skal oppleve en ren og ryddig byggeplass
- Fokus på å ikke forurense grunn med slam fra betong og lignende
- Bruk av lukket kontainer for lagring av spesialavfall

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen - i form av redusert energibruk i drift

- Energieffektiv bygningskropp, fokus på materialer og leverandører med høy miljøkvalitet
- Tilrettelagt for elbiler og sykler
- Betongelementer/ hulldekker
- Tette bygningskonstruksjoner med liten luftlekkasje
- Mulighet for magasinering av termisk energi i konstruksjonene
- Gode egenskaper i forbindelse med lyd og brann
- Et bygg med høy arealeffektivitet og stor grad av fleksibilitet
- Et bygg med høyt fokus på inneklima, lysforhold og trivsel
- God lystilførsel
- Romslige fellesområder
- Stor felles sosial sone i første etasje med atrium, amfi kafé/ kaffebar samt felles møteplasser med minikjøkken og sosiale soner i alle etasjene
- Alle lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov

Fakta

Brutto gulvareal: 14 300 m2
Tomtestørrelse: 2 829 m2
Område for lagring: 2 000 m2
Allment tilgjengelig areal: 6 200 m2
Areal til offentlig bruk: 1 690 m2
Beregnet strømforbruk: Estimert til 37 kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi: estimert 0 kWh/m2
Beregnet produksjon av fornybar energi: Solceller på tak 21,5 kWh/m2
Beregnet vannforbruk: 0,28 m3/ person/ år

×