Fremdrift

Publisert 31.07.2017

Optimaliseringsfase: 05.04.2017 - 04.07.2017
Forprosjekt: 13.06.2017 - 28.09.2017
Detaljprosjektering: 02.10.17 - 04.07.18
Rivearbeid: 01.01.2018 - 26.01.2018
Grunnarbeider: 02.01.2018-17.09.2018
Råbygg: 07.05.2018-30.11.2018
Tett bygg: 25.02.2019
Fasadearbeider: 09.08.2018 - 28.11.2018
Innvendige arbeider: 17.01.2019 – 26.11.2019
Utendørsarbeider: 14.03.2019 - 26.08.2019
Start prøvedrift: 01.03.2020
Overlevering til bruker: 

×