Håkonshallen. Restaurering av tak

Publisert 02.09.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

Kopartaket på Håkonshallen blei sist skadd under orkanen Dagmar i desember 2011. Taket blei midlertidig utbetra, men no er Statsbygg i gong med ei grundig restaurering. Forutan å leggje nytt kopardekke, skal taket isolerast og sikrast mot lynnedslag.

Arbeida er i gong og skal gjennomførast med full verksemd inne i Håkonshallen og med ei rekkje arrangement gåande på Bergenhus.

Taket skal være ferdig i oktober 2013.

Byggeprosjekt. Ferdige
Kultureiendom, museum o.l.

Bergenhus festning

5003 BERGEN

Fakta

Oppdragsgivar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD
Brutto bygningsareal: ca 1000 kvm takareal
Miljømål:
1. Sikring av eit unikt kulturminne for framtidige generasjonar
2: Redusert varmetap gjennom 10 cm tilleggsisolasjon
Ferdigstilling: Oktober 2013
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 16 mill. kr (prisdato juni 2013)
Prosjektnummer: 12312

Prosjektleiar

×