Prosjektorganisering

Prosjekteringsgruppe

Byggjeleiing
H2 Byggeteknikk AS

Prosjekteringsgruppeleiar PGL
Arkitektar ARK
Origo arkitektgruppe AS

Rådgivande ingeniørar bygg, RIB, stillas
Norconsult AS

Rådgivande ingeniørar bygg, RIB, bygg
Smidt & Ingebrigtsen AS

Rådgivande ingeniørar elektro, RIE, elektroteknisk
Handegård og Pedersen AS

Rådgivande ingeniørar elektro, RIE lynvernanlegg
Ing. E. Braadland as

Entreprenørar

Hovedentreprenør
J H Nævdal Bygg AS Bygningsrabeid

Underentreprenørar
Bygg og Ventilasjon AS Kobberarbeid
Murmester Rune Johannessen AS Murarbeid
Bergen Elektroservice AS Lynvernanlegg
PILAR Bergen Stillas AS Stillasarbeid

×