Halden fengsel. Nytt

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2009.

Statsbygg bygger Norges mest moderne fengsel på Torpum i Halden kommune. Ikke siden Ringerike fengsel sto ferdig i 1997 har det vært bygget nytt fengsel i Norge i denne størrelsesordenen. Fengselet skal bygges på en 300 mål stor tomt med en total bygningsmasse på 27.500 kvadratmeter. Fengselet vil ha plass til 251 innsatte og ha ca. 350 årsverk.

Les mer om prosjektet i ferdigmelding fra 2009.

Byggeprosjekt. Ferdige
Fengsel

Justisveien 10

1789 BERG I ØSTFOLD

Fakta

Oppdragsgiver: Justisdepartementet
Areal tomt: 300 daa
Brutto bygningsareal: ca. 27.500 kvm
Byggestart / Ferdigstillelse: Juni 2007 / Oktober 2009
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 1,4962 mrd. kr (prisnivå pr. 01.04.2011)
Prosjektnummer: 10913

Statsbygg forvalter eiendommen

×