Helsingfors-ambassaden. Ombygging

Publisert 30.01.2015

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2015.

For Utenriksdepartementet skal Statsbygg bygge om deler av den norske ambassaden i Helsingfors for å tilpasse eksisterende bygning til ny bruk og nye krav til universell utforming.

Ambassaden, som stod ferdig i 1964 er ikke tilpasset dagens krav til universell utforming. Det vil derfor bli utført forskjellige tiltak som utvidelse av korridorer og innstallering av heis for å bringe bygget opp til dagens krav. Det vil også bli satt inn nytt ventilasjonsaggregat i kontordelen og inngangen til visumavdelingen vil gjøres mer tydelig og tilpasset alle besøkende.

Kontraheringsform som er valgt for prosjektet er totalentreprise, nærmere bestemt "Design-Build".

Prosjektet har en grønn profil med hensyn til valg av løsninger og utførelse. Det er lagt vekt på å redusere energiforbruket og å bruke miljøvennlige, lokale materialer.

Arkitekt i 1964 var  Retzius & Bjoland Arkitekter.

Byggeprosjekt. Ferdige
Ambassade

Östra Allén 17

Helsingfors

Fakta

Oppdragsgiver: Utenriksdepartementet
Prosjekt- og byggeledelse: Wise Group Finland Oy
Arkitekt: ALA Architects
Hovedentreprenør: Rakennus Oy Wareco
Brutto bygningsareal: 1100 kvm
Byggestart/ferdigstillelse: 1. kvartal 2014/1. kvartal 2015
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 29,5 mill. kr (prisdato oktober 2013)
Prosjektnummer: 11809

×